suomeksi
Mary och Georg C Ehrnroothin säätiö
Stiftelsen
Understöd
Ansökningar
Jubileum
Kontaktuppgifter


Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse beviljar 100 000 euro i forskningspriser till framstående forskare inom mag- och ögonsjukdomar

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse grundades 1987. Stiftelsen har som ändamål att främja och understöda medicinsk forskning som syftar till ökad förståelse och bättre behandling av mag- och ögonsjukdomar.

2017 firar stiftelsen sitt 30-årsjubileum och i samband med detta tilldelade stiftelsen 25 000 euro till fyra framstående forskare inom mag- och ögonsjukdomar under sitt jubileumssymposium i Helsingfors universitets stora festsal 17.10.2017.

Priserna inom magsjukdomar beviljades som erkännande för en framgångsrik forskningskarriär till två etablerade finländska professorer.

Prof. Juha Grönroos är professor i bukkirurgi vid Åbo universitet, överläkare samt direktör för resultatområdet. Han avlade medicine licentiatexamen 1986 och medicine doktorsexamen 1990. Han utsågs till docent 1996 och till professor 2013. Grönroos har utövat omfattande forskning inom magsjukdomar och har särskilt fördjupat sig i akuta och långvariga infektioner i de inre organen i buken såsom bukspottkörteln samt deras uppkomstmekanismer. Det internationella samarbetet inom dessa områden har varit fruktbart. Grönroos har publicerat 121 originalartiklar i internationella expertgranskade vetenskapliga serier.

Prof. h.c. Helena Isoniemi är överläkare vid HUCS enhet för transplantations- och leverkirurgi. Hon avlade medicine licentiatexamen 1977 och medicine och kirurgie doktorsexamen 1991. Hon utsågs till docent 1993 och beviljades titeln professor 2010. Isoniemis forskning har fokuserat på transplantationer, i synnerhet levertransplantationer. Hon har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av detta specialområde och upprätthållandet av internationella forskningsrelationer i Finland. Isoniemi har publicerat 216 originalartiklar i internationella expertgranskade vetenskapliga serier.

Priserna inom ögonsjukdomar beviljades som erkännande till två unga ledare för forskningsgrupper som framgångsrikt framskridit i sina forskningskarriärer.

Biträdande professor Anu Kauppinen är forskare vid enheten för farmaci vid Östra Finlands universitet och vid Finlands Akademi. Hon har länge samarbetat med kliniken för ögonsjukdomar vid Östra Finlands universitet. Hon avlade magisterexamen i cellbiologi 1999 och filosofie doktorsexamen i immunologi och klinisk mikrobiologi 2006. Hon utsågs till docent 2012 och till biträdande professor på professorernas tenure track-system 2015. Kauppinen har lett sin egen forskningsgrupp sedan 2012. Hon har särskilt forskat i den immunologiska bakgrunden till ögonsjukdomar såsom åldersrelaterad makuladegeneration och möjligheterna till nya medicinbehandlingar. Kauppinen har publicerat 73 originalartiklar i internationella expertgranskade vetenskapliga serier.

Docent Sirpa Loukovaara är specialistläkare vid näthinneenheten av HUCS ögonklinik och forskare i klinisk oftalmologi. Hon avlade medicine licentiatexamen 1994 och medicine doktorsexamen 2004. Hon utsågs till docent 2014. Loukovaara har lett sin egen forskningsgrupp vid Biomedicum i Helsingfors sedan 2010. I sin forskning har hon fokuserat på uppkomsten av och mekanismerna bakom glaskropps- och näthinnesjukdomar, i synnerhet diabetisk näthinnesjukdom. Loukovaara har publicerat 33 originalartiklar i internationella expertgranskade vetenskapliga serier, av vilka 16 har publicerats från och med 2014.

Ytterligare information:

Mary och Georg C. Ehnrooths stiftelse: Styrelseordförande Mikael Swanljung tfn 0400 403 060, e-post mikael.swanljung@picnic.fi

Priserna inom magsjukdomar: Prof. Martti Färkkilä tfn 050 427 1622, e-post martti.farkkila@hus.fi

Priserna inom ögonsjukdomar: Prof. Tero Kivelä tfn 050 525 2723, e-post tero.kivela@helsinki.fi