suomeksi
Mary och Georg C Ehrnroothin säätiö
Stiftelsen
Understöd
Ansökningar
Jubileum
Kontaktuppgifter


Stiftelsen

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse har som ändamål att främja och understöda medicinsk forskning gällande mag- och lever- samt ögonsjukdomar, vilket förverkligas genom utdelning av stipendier och understöd till forskare och forskningsgrupper inom nämnda områden. Under åren har stiftelsen även deltagit i finansieringen av forskningsapparatur. Utbetalningarna görs på stiftelsens högtidsdag den 5 maj, som är dagen för Mary Ehrnrooths (född Beckman) födelse.

Stiftelsen grundades 1987 av juris licentiat, riksdagsman Georg C. Ehrnrooth för att hedra minnet av sin bortgångna hustru Mary Ehrnrooth som dött den 15 februari samma år. Paret var barnlöst. Grundkapitalet donerades av Georg C. Ehrnrooth som sedermera även gjorde tilläggsdonationer och vid sitt frånfälle testamenterade sin egendom till stiftelsen.

År 2017 delade stiftelsen ut sammanlagt 367 500 euro i understöd. Därtill beviljade stiftelsen med anledning av sitt 30-års jubileum fyra jubileumspris om sammanlagt 100 000 euro till framstående forskare inom mag- och ögonsjukdomar. Mottagarna av forskningspriserna Under 2019 har stiftelsen beviljat c. 410 000 euro i understöd.

Georg C. Ehrnrooth

Georg C. Ehrnrooth föddes den 29 juli 1926 i Lahtis. Han studerade till juris kandidat vid Helsingfors universitet. År 1952 blev Georg C. Ehrnrooth vicehäradshövding och år 1954 juris licentiat. År 1953 reste han för ett flertal månader till Förenta Staterna där han knöt goda kontakter med otaliga personer, vilka senare skulle spela en stor roll inom den amerikanska politiken. Man kan säga att det var under vistelsen i USA som Georg C. Ehrnrooth definitivt beslöt att satsa på en politisk bana i Finland. Efter återkomsten till Finland arbetade han ett antal år vid Advokatbyrå Procopé & Hornborg. Sin långa politiska karriär inledde Georg C. Ehrnooth genom att år 1956 bli invald i Helsingfors stadsfullmäktige och två år senare i riksdagen, där han satt sammanlagt i 25 år. År 1973 hade det politiska klimatet i Finland blivit så kärvt att Georg C. Ehrnrooth såg sig tvungen att engagera sig i ett helt nytt politiskt parti, Konstitutionella folkpartiet, senare Konstitutionella högerpartiet, vars partiledare han var till år 1992.

I sin politiska verksamhet vägleddes Georg C. Ehrnrooth förutom av en stark känsla för demokrati och fosterländskhet också av sitt stora sociala intresse, vilket också motiverade honom att engagera sig för välgörande verksamhet bl.a. inom ett antal släktstiftelser. Sålunda var han över 60 år styrelsemedlem i Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse samt närmare 40 år styrelsemedlem i Magnus Ehrnrooths stiftelse. Georg C. Ehrnrooths beslut att grunda en stiftelse i sitt eget och sin avlidna hustrus namn utgjorde därför ett steg i en naturlig utveckling.

Georg C. Ehrnrooth avled den 17 oktober 2010 i Helsingfors. Han fungerade som stiftelsens ordförande från stiftelsens grundande till sin bortgång, d.v.s. sammanlagt över 20 år. Han efterträddes som stiftelsens ordförande av stiftelsens nuvarande ordförande, systersonen dipl.ekon och M.P.S. Mikael Swanljung.